19 Οκτωβρίου 2007

" Funky Groove! " - Various - Jazz & tzaz No77-78

Οι δρόμοι του φανκ δείχνουν μάλλον ξεκάθαροι - και έχουν να κάνουν κυρίως με τον κλασικό κατάλογο της Blue Note.
Μουσική γεμάτη dance feeling - και τα πρόσωπα, μονίμως πια, συνδεδεμένα με την ακριβή αίσθηση της κίνησης, μιας κίνησης buesy και groovy, μιας κίνησης που πάντα σε πάει αλλού, πνευματικά ή σωματικά.
O Lou Donaldson, o Gene Harris και οι Three Sounds, o Donald Byrd, o Bobby Hutcherson, o Reuben Wilson, o Duke Pearson, o Grant Green και o Art Blakey είναι αυτοί που καθορίζουν εδώ τους δρόμους του φανκ.
Με κομμάτια γνωστά - ή λιγότερο γνωστά. Με κομμάτια που ξέρουμε - ή που τώρα μαθαίνουμε. Με αίσθημα, όμως, που πάντα υπάρχει...

Είδος: funk/jazz
Περιεχόμενα:
1 LOU DONALDSON: It's Your Thing
2 GENE HARRIS & THE THREE SOUNDS: Put On Train
3 DONALD BYRD: Dance Band
4 BOBBY HUTCHERSON: Theme from M.A.S.H.
5 REUBEN WILSON: On Broadway
6 DUKE PEARSON: Chili Peppers
7 GRANT GREEN: Cantaloupe Woman
8 ART BLAKEY: Ping Pong

Δεν υπάρχουν σχόλια: